SentralBank

Systemet

Norgesbanken Sentralnettbank

Sentralbanksystemet i Norgesbanken Sentralnettbank med underavdelinger er bygget opp på mange Grunnprinsipper som snart forklares på denne siden å de fleste systemene som Drifter er med Microsoft teknologiske artifakter som er å ha mulighet til å kjøpe på www.nordiskdatasenter.no


Fortid og Fremtid

Norgesbanken Sentralnettbank har hatt Computere siden FØR Norge trykket sine Egne sedler i 1816, det bare var ikke for Private som i disse dager!

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.”

#Nasjonalministeren#

 
 
 

A brush of the past

Norgesbanken   2006 - present  Nasjonalministeren    2009 - present 

We will publish information here on a later time, but in the meantime, you can log on to www.nasjonalministeren.no and www.norgesbanken.no to read, but you may need Google Translate if you do not understand Norwegian...

<<SBS>>

© 2019

All Rights Reserved


Getting social, send message...